Terbitan Bersiri

Koleksi Terbitan Bersiri merujuk kepada penerbitan bersiri yang dibeli dan dilanggan oleh Perpustakaan INFRA. Koleksi ini terdiri daripada surat khabar, majalah, jurnal, buletin, dan lain-lain terbitan bersiri oleh agensi kerajaan/swasta.

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha