Sumber Media

Koleksi ini merupakan bahan bukan bercetak yang terdiri daripada CD, VCD, DVD dan kaset. Bahan ini boleh dirujuk dan dipinjam berdasarkan kelayakan keahlian pengguna mengikut kategori yang berdaftar sahaja. Bagi pengguna awam hanya boleh membuat rujukan sahaja.

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha