Sirkulasi


Perkhidmatan ini meliputi pendaftaran keahlian baharu, pinjaman dan pemulangan serta tempahan bahan untuk pinjaman. Semua warga INFRA diwajibkan mendaftar sebagai ahli perpustakaan bagi membolehkan mereka meminjam bahan bacaan.


Kelayakan Pinjaman
Ahli yang berdaftar layak meminjam bahan berdasarkan kelayakan yang telah ditetapkan seperti berikut:


Keahlian Kategori Buku/ Bahan dan Kuantiti/ Tempah Pinjaman
Rak Terbuka (Open Shelf) Koleksi Terhad (Red Spot) Koleksi Rujukan Majalah Bahan Audio Visual (CD/VCD)
Staf INFRA (Tetap/Kontrak) 8 naskhah /30 Hari 3 Buku / 3 Hari Rujukan sahaja 3 Majalah / 3 Hari 3 unit/ 7 Hari
Staf INFRA
(Pekerja Khidmat Singkat dan Pelajar Pelatih)
3 naskhah /14 Hari 3 Buku/ 3 Hari Rujukan sahaja 3 Majalah / 3 Hari Rujukan sahaja
Staf KPLB dan agensi 6 naskhah /30 Hari 3 Buku/ 3 Hari Rujukan sahaja
Peserta Kursus 3 naskhah /4 Hari Rujukan sahaja


Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha