Rujukan Arkib


Perkhidmatan ini bertujuan membantu pengguna mendapatkan maklumat atau bahan yang mempunyai nilai sejarah, sosiobudaya, ekonomi, estetika dan tradisi yang berkaitan luar bandar.


Log in to your account:


Operation Hour

Monday - Thursday 08:00 a.m - 17:00 p.m
Friday 08:00 a.m - 12:15 p.m
14:45 p.m - 17:00 p.m
Saturday/Sunday/ Public Holiday Close

Powered by Koha