Rujukan Arkib


Perkhidmatan ini bertujuan membantu pengguna mendapatkan maklumat atau bahan yang mempunyai nilai sejarah, sosiobudaya, ekonomi, estetika dan tradisi yang berkaitan luar bandar.


Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha