Pinjaman Berkelompok PNM

Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) bagi menampung koleksi bahan bacaan kepada perpustakaan/ institusi / jabatan yang tiada peruntukan tetap untuk perolehan buku yang besar.

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha