Permohonan ISBN dan ISSN

Perpustakaan INFRA memberikan perkhidmatan untuk membantu Bahagian Perancangan Dasar, Penyelidikan dan Latihan Antarabangsa serta Unit Komunikasi Korporat mendapatkan nombor ISBN/ISSN bagi setiap penerbitan INFRA yang akan diterbitkan melalui Perpustakaan Negara Malaysia selaku Pusat Kebangsaan yang mengeluarkan nombor ISBN/ISSN. Perkhidmatan ini diberikan secara percuma kepada penerbit jabatan/agensi kerajaan dan swasta.

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha