Misi

  • Mempelbagaikan bahan rujukan dan sumber maklumat berkaitan pembangunan luar bandar
  • Mewujudkan budaya ilmu dan membaca untuk memantapkan pembelajaran sepanjang hayat
  • Menjalinkan persepakatan pintar dengan organisasi yang berkaitan dalam menyediakan perkhidmatan perpustakaan yang berkualiti
  • Memantapkan perkhidmatan perpustakaan secara elektronik


Visi

  • Menjadikan pusat rujukan dan koleksi berkaitan bidang latihan, penyelidikan dan pembangunan luar bandar

 

Log in to your account:


Operation Hour

Monday - Thursday 08:00 a.m - 17:00 p.m
Friday 08:00 a.m - 12:15 p.m
14:45 p.m - 17:00 p.m
Saturday/Sunday/ Public Holiday Close

Powered by Koha