Misi

  • Mempelbagaikan bahan rujukan dan sumber maklumat berkaitan pembangunan luar bandar
  • Mewujudkan budaya ilmu dan membaca untuk memantapkan pembelajaran sepanjang hayat
  • Menjalinkan persepakatan pintar dengan organisasi yang berkaitan dalam menyediakan perkhidmatan perpustakaan yang berkualiti
  • Memantapkan perkhidmatan perpustakaan secara elektronik


Visi

  • Menjadikan pusat rujukan dan koleksi berkaitan bidang latihan, penyelidikan dan pembangunan luar bandar

 

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha