Kesedaran Maklumat Semasa

Perkhidmatan ini ditawarkan melalui penyediaan perkara-perkara berikut:


  • Edaran Artikel Majalah/Jurnal Terpilih melalui e-mel kepada warga INFRA.
  • Edaran Senarai Sinopsis Bahan Bacaan Terpilih Perpustakaan melalui e-mel kepada warga INFRA.
  • Pameran buku baharu.
Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha