Rujukan Maklumat dan Penasihat Pembaca

Perkhidmatan ini diadakan bagi membimbing dan meningkatkan tahap literasi maklumat pengguna dalam mencari bahan serta maklumat yang sahih, tepat dan terkini.

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha