Latar Belakang

Perpustakaan INFRA mula diwujudkanpada tahun 1996 sejajar dengan penubuhan INFRA pada tahun yang sama. Ketika itu, ia dikenali sengan nama Unit Medan Maklumat yang berfungsi sebagai pusat rujukan dan dokumentsi. Peranan unit ini diperkukuhkan lagi dengan perkhidmatan Galeri Desa pada tahun 1998 dan perkhidmatan arkib luar bandar pada tahun 2003. Sejajar dengan penstrukturan semula INFRA pada tahun 2005, perpustakaan ini dikenali dengan Perpustakaan dan Arkib INFRA.


Perpustakaan ini ditempatkan di Aras 2 bangunan Ibu Pejabat INFRA, Bandar Baru Bangi, Selangor. Dari segi struktur organisasi, Perpustakaan dan Arkib INFRA diletakkan di bawah Bahagian Pentadbiran INFRA dengan nama Seksyen Perpustakaan dan Arkib.

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha