Koleksi Umum/Rak Terbuka

Merupakan koleksi buku yang terdiri daripada terbitan dalam dan luar negara yang merangkumi pelbagai bidang perkara/subjek. Bahan ini boleh diakses di rak terbuka bagi tujuan pembacaan dan pinjaman.

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha