Koleksi Rujukan

Koleksi Rujukan merupakan bahan rujukan utama yang merangkumi bahan seperti kamus, buku panduan (handbook), ensiklopedia, biografi, direktori, bibliografi, almanak dan indeks. Koleksi ini tidak boleh dipinjam dan hanya boleh dirujuk di perpustakaan sahaja.

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha