Koleksi Khas Agensi

Koleksi Khas Agensi menghimpunkan koleksi-koleksi terbitan Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) serta Jabatan dan Agensi di bawahnya. Koleksi ini terdiri daripada laporan tahunan, laporan program/kursus/bengkel, pelan strategik, buletin, modul latihan, laporan kajian dan sebagainya.

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha