Pinjaman Antara Perpustakaan

Perpustakaan INFRA merupakan pusat bagi pinjaman antara perpustakaan melalui perkhidmatan Inter Library Loan (ILL) menerusi Sistem Katalog Induk Kebangsaan (KIK) milik Perpustakaan Negara Malaysia (PNM). Melalui perkhidmatan ini warga INFRA boleh meminjam bahan bacaan daripada perpustakaan lain melalui perpustakaan INFRA tanpa perlu ke perpustakaan tersebut.Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha