Pinjaman Antara Perpustakaan (Inter-Library Loan)

Bahan untuk pinjaman yang tidak terdapat di Perpustakaan & Arkib INFRA, boleh diperolehi dari perpustakaan lain yang merupakan sebahagian daripada Sistem Pembekalan Perpustakaan (SPP), di bawah Perpustakaan Negara Malaysia. Pengguna dikehendaki mengenalpasti bahan dan perpustakaan yang berkenaan, pengguna boleh meminta bantuan daripada petugas kaunter untuk meminjam bahan dengan mengisi borang yang berkaitan. Proses yang terlibat adalah seperti berikut:


  1. Tajuk buku dan perpustakaan yang terlibat dikenalpasti.
  2. Pengguna membuat permohonan pinjaman bahan di kaunter.
  3. Pustakawan membuat pemohonan melalui Sistem Pembekalan Penerbitan.
  4. Pustakawan menghubungi pengguna mengenai status bahan.
  5. Permohonan diteruskan jika bahan sedia untuk di pinjam.


Log in to your account:


Operation Hour

Monday - Thursday 08:00 a.m - 17:00 p.m
Friday 08:00 a.m - 12:15 p.m
14:45 p.m - 17:00 p.m
Saturday/Sunday/ Public Holiday Close

Powered by Koha