Program Galakan Membaca/Pembudayaan Ilmu

Program yang dijalankan bertujuan untuk menggalakkan minat membaca di kalangan warga INFRA melalui pelbagai program/aktiviti seperti kuiz, ceramah, jualan buku, program bersama kanak-kanak, bicara buku bersama penulis, pameran bertema dan lain-lain lagi.

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha