Fungsi

  • Membangunkan, mendokumentasi dan menyelenggara bahan-bahan perpustakaan dan arkib.
  • Menyediakan sumber rujukan berkaitan latihan dan penyelidikan luar bandar.
  • Menyediakan dan menyimpan koleksi bahan rujukan berkaitan pembangunan luar bandar dan pendidikan non-formal.
  • Memberi perkhidmatan sirkulasi, rujukan dan kesedaran semasa.
  • Mengendali kempen galakan membaca dan aktiviti pembudayaan ilmu.
Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha