Kakitangan Perpustakaan
Marsila binti Ahmad

Pustakawan S44

Tel: 03-8735 2502

marsila@infra.gov.my


Ku Rohana binti Ku Hamid

Penolong Pustakawan Kanan S32

Tel: 03-8735 2502

kurohana@infra.gov.my


Jamilah binti Abdullah

Penolong Pustakawan S32 (TBK1)

Tel: 03-8735 2502

jamilah@infra.gov.my


Norazlina binti Musa

Pembantu Pustakawan S22 (TBK1)

Tel: 03-8735 2502

norazlina.musa@infra.gov.my

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha