Bilik Perbincangan

Perpustakaan menyediakan satu bilik perbincangan yang boleh menampung pengguna sehingga 10 orang dalam satu (1) masa. Bilik perbincangan ini boleh digunakan dengan mendapat kebenaran Pustakawan.

Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha