Perkhidmatan Atas Talian


Carian WebOpac

Terdapat pelbagai bahan rujukan perpustakaan diberberapa perpustakaan cawangan. Carian webOpac boleh membantu anda mencari dan mendapatkan bahan-bahan rujukan di perpustakaan berhampiran.


Kandungan Digital Luar Bandar

Adalah perkhidmatan dalam talian yang tertumpu kepada maklumat berkaitan pembangunan luar bandar yang disimpan secara digital dan boleh diakses bila-bila masa. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang sumber yang dikumpul oleh Perpustakaan & Arkib INFRA seperti, tesis, laporan, teks penuh keratan akhbar.


Sumber Elektronik Lain

Perpustakaan & Arkib INFRA juga mempunyai halaman sumber elektronik yang anda boleh gunakan. Sumber-sumber elektronik ini boleh digunakan sekiranya anda berdaftar sebagai ahli Perpustakaan & Arkib INFRA dan perpustakaan cawangan.
Log in to your account:

‎Operating Hour


Operation Hour

Monday - Thursday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Friday 8.00 a.m. - 12:15 p.m.
2.45 p.m. - 4.30 p.m.
Saturday/Sunday/Public Holiday Close

Powered by Koha